Agressie in de zorg

Veranderingen in onze maatschappij en met name de mondigheid van patiënten en derden zorgen voor meer agressie en geweld in de samenleving en dus binnen de zorgsector. Afdelingen met psychiatrische patiënten hebben natuurlijk om die reden (meer) last. Kenmerkend is wel dat het vaak verbaal en minder fysiek met gebruik van voorwerpen zal zijn, simpel omdat voorwerpen vaak niet voor handen zijn. Fysieke agressie zonder gebruik van voorwerpen komt wel voor.

Agressie op de werkvloer of specifiek binnen de zorginstelling, kan leiden tot het ziek thuis melden van personeel. Ook het feit dat werknemers zich niet gesteund voelen door het management leidt tot uitval van personeel. Het moet voor eenieder duidelijk zijn hoe men om dient te gaan met agressie op de werkvloer of binnen de zorginstelling.

Effectief omgaan met deze agressie vraagt om kennis op dit gebied. Vervolgens is het essentieel om te weten hoe men zich fysiek kan weren tegen de verschillende vormen zonder daarbij letsel op te lopen of letsel toe te brengen aan de patiënt.

De werkgever zal duidelijk moeten zijn in wat men van de werknemer verwacht in deze. De werknemer mag dan ook van de werkgever verwachten hier beleid op te maken bv in de vorm van een agressieprotocol. Dit om te voorkomen dat na fysiek geweld de werknemer verantwoordelijk wordt gehouden voor eventueel letsel. De eindverantwoordelijke is en blijft de directie. Opleiden en informeren over hoe om te gaan met agressie moet gedragen worden door het voltallige personeel, directie, verzorgende en ondersteunend personeel (horeca, receptiepersoneel etc).

Al deze zaken, advies aan de directie en training aan het personeel, kan SEED voor u verzorgen. De training wordt gegeven door gecertificeerde docenten op het gebied van weerbaarheid en gevaarsbeheersing.

Reacties cursisten:

We hebben zinvolle handvaten gekregen in geval van fysieke agressie vanuit de bewoners.

Leerzame training. Ik heb veel geleerd!!!