Wat is Buurtpreventie?

Buurtpreventie is het fysiek door bewoners (meestal herkenbaar gekleed) van een woonwijk / buurt laten controleren op onregelmatigheden. Vaak gebeurt dit in overleg met gemeente en politie.

Doel van een project buurtpreventie is het vergroten van het informeel toezicht. Daarmee neemt de sociale controle toe, iets wat bijdraagt aan de veiligheid. Er kan corrigerend worden opgetreden waardoor de overlast af en de leefbaarheid toeneemt.

Buurtpreventie richt zich op de bewoners (potentiële slachtoffers) van een woonblok of van een buurt. Bewoners zetten zich op vrijwillige basis actief in voor het eigen woongebied. Zoals bij het doorgeven van ongeregeldheden aan bevoegde instanties.

De grondlegger van Buurtpreventie is het Engelse Neighbourhood Watch. Er bestaat ook een Duitse variant met goede resultaten: Wachsamer Nachbar.

Bewoners in buurtpreventieprojecten hebben een grote invloed op de actiebereidheid van de andere bewoners bij het signaleren van criminaliteit en overlast. Zij vervullen een voorbeeldfunctie voor de overige bewoners. Doorgaans is na circa een jaar het aanzien van gebouw en woonomgeving zichtbaar verbeterd (netter, minder vervuild). Ook het gevoel van veiligheid bij de bewoners is dan veelal verbeterd. Tot slot blijkt doorgaans een vergroting van buurtbetrokkenheid onder de bewoners te ontstaan.

De instructeur van SEED is in staat en bevoegd om de mensen van de buurtpreventie op te leiden in Wet- en Regelgeving, Communicatietechnieken, proactief beveiligen en het voorkomen van inbraken.

Gemeenten die u voorgingen:

  • Eindhoven
  • Tilburg
  • Oss
  • Landerd
  • Wijk & Aalburg
  • Hendrik Ido Ambacht
  • Almkerk
  • Boekel

Opmerkingen van opdrachtgever:

“De training heeft een heldere opzet en duidelijke structuur.”

“De relavante onderwerpen komen aan bod en Gerard heeft duidelijk voldoende kennis………”

“Kortom: praktische info voor de Buurtpreventie, herkenbaar gebracht en met voldoende ondersteunende voorbeelden”.

Reviews van cursisten:

Bij Gerard ga je je niet snel vervelen tijdens de les. Hij houdt de aandacht van de mensen omdat hij in korte en krachtige bewoordingen de stof overbrengt.

Topdocent. Energie, houdt de aandacht vast, beheerst de stof, goede interactie met de groep.