Predicitive Profiling

Predictive Profiling is een proactieve beveiligingsmethode, ontwikkeld in Israël, die er op gericht is om een dreiging in een vroeg stadium te herkennen. Predictive Profiling richt zich op het gedrag van de opponent en niet op de entiteit van de opponent (Racial Profiling) of op statistieken uit het verleden. Het gedrag van de opponent is bepalend.  Ook goederen en situaties kunnen afwijken van de norm op de locatie.  Als het afwijkende gedrag een relatie kan hebben met crimineel gedrag zal men moeten proberen het te ontkrachten of te bevestigen. Bij een bevestiging volgt er een opvolgende maatregel teneinde het slagen van de criminele actie te voorkomen.

De opleiding Profiler bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte. Na een theoretische uitleg zetten we een praktijksituatie uit waarbij de cursist op zoek gaat naar afwijkende gedragingen die een relatie hebben met crimineel gedrag. Daarna zal de cursist contact moeten maken met de persoon, vaak het moeilijkste van de praktijkopdracht. Het is tenslotte de toon die de muziek maakt. De training kan in elke gewenste plaats in Nederland (bij groepstraining binnen een bedrijf) of in Tilburg bij trainingen aan individuele deelnemers. Indien nodig kan de praktijktraining ook binnen het bedrijf die de opleiding voor het personeel regelt. Overleg hierover vooraf is essentieel.

Reacties cursisten:

Leerzame en goed opgezette cursus. Een aanrader voor iedereen die werkzaam is binnen de veiligheidsbranche.

Een echte aanrader voor wie dan ook die te maken hebben met afwijkend gedrag. Gerard Donders de cursus was goed opgezet en leerzaam. Toch weer een aantal “aha”-erlebnissen.